Przykładowe dane przedstawia rysunek.

 

W tym celu:
1. Zaznacz całe kolumny od B do F i z menu Dane wybierz polecenie Grupy i konspekt/Grupuj (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Konspekt wskaż Grupuj).
2. Tę samą operację zastosuj dla kolumn H:L.

Raportowanie w Excelu
Możesz robić raporty 2 x krócej
Gotowe rozwiązania - sprawdź!
www.ExcelwPraktyce.pl

Bezpośrednio nad arkuszem pojawią się przyciski konspektu. Gdy klikniesz znak minusa, dane dzienne z określonego tygodnia zostaną ukryte, co będzie miało odzwierciedlenie na wykresie. Kliknięcie znaku plusa odkryje je.

 

Oczywiście możesz dowolnie eksperymentować z układem prezentacji, grupując ze sobą różne zakresy komórek. Jeśli będziesz chciał usunąć grupowanie z arkusza, wybierz polecenie Dane/Grupy i konspekt/Wyczyść konspekt (w Excelu 2007: użyj rozwijanej listy obok polecenia Rozgrupuj i wybierz Wyczyść konspekt).

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze