Przykładowy arkusz przedstawia poniższy rysunek.

 

Dużo korzystniej byłoby wyświetlić słownie jednostkę, np. tysiące i wartości z mniejszą liczbą cyfr. Aby wykonać taką modyfikację, wcale nie trzeba ingerować w dane źródłowe. Wystarczy drobna zmiana właściwości wykresu.

W tym celu:

1. Kliknij pionową oś prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz Formatuj osie.

2. W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Skala (w Excelu 2007: zaznacz kategorię Opcje osi).

3. Z listy Jednostki wyświetlania wybierz określoną pozycję.

Po zatwierdzeniu OK na osi pionowej Twojego wykresu będą już wyświetlane skrócone kwoty, a w lewym górnym rogu pojawi się jednostka w zapisie słownym.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl