Przykładową prezentację przedstawia poniższy rysunek.

 

Aby ukryć liczby reprezentujące straty, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij jedną z nich prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Formatuj etykiety danych.

2. W oknie, które się pojawi, przejdź do zakładki Liczby.

3. Na liście kategorii zaznacz pozycję Niestandardowe, a w polu po prawej stronie wpisz następujący format: 0;;

Po zatwierdzeniu OK uzyskasz oczekiwany efekt, jak to przedstawia kolejny rysunek.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze