Wielkości przychodów w kolejnych kwartałach przedstawia poniższy rysunek.

 

W celu stworzenia wykresu z liniami odniesienia:
1. W pierwszej kolejności wpisz do komórki C2 minimalną założoną wartość utargu (np. 180000) i skopiuj ją do komórek poniżej.
2. Do komórki D2 wpisz maksymalną wartość (np. 300000) i także skopiuj poniżej.
3. Zaznacz zakres komórek A2:D5 i zbuduj standardowy wykres kolumnowy.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy serię danych oznaczającą minimalny utarg i z menu podręcznego wybierz polecenie Typ wykresu (w Excelu 2007: Zmień typ wykresu seryjnego).
5. Wybierz typ Liniowy i zatwierdź, klikając OK.
6. W ten sam sposób postąp z serią danych oznaczającą maksymalny założony utarg.

Po sformatowaniu uzyskasz prezentacją zbliżoną do zilustrowanej na kolejnym rysunku.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl