Wykres zbudowany na podstawie niekompletnej tabeli z danymi źródłowymi przedstawia rysunek.

 

Aby na wykresie pojawiła się ciągła linia prezentująca dane, zastosuj jeden z przedstawionych sposobów.

Sposób 1

W wersji Excela wcześniejszej niż 2007:
1. Zaznacz wykres i z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
2. Przejdź do zakładki Wykres i w sekcji Kreśl puste komórki jako zaznacz opcję Interpolowane.
3. Zatwierdź ustawienia, klikając OK.

W Excelu 2007:
1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Zaznacz dane.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym wskaż przycisk Ukryte i puste komórki, a w kolejnym zaznacz opcję Połącz punkty danych linią.
3. Zatwierdź ustawienia, klikając OK.

Sposób 2

1. Do pustej komórki w tabeli źródłowej wpisz taką formułę:

=BRAK()

Wybierz metodę, która będzie dla Ciebie wygodniejsza. W obu przypadkach uzyskasz efekt jak na kolejnym rysunku.

 

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze