Jeżeli wśród Twoich danych adresowych panuje nieporządek, to czeka Cię dużo ręcznej pracy. Odpowiednie makro może Cię w tym wyręczyć!

Przyjmijmy, że do arkusza niektóre imiona i nazwiska wpisano wielkimi literami, a inne małymi. Część narzędzi i funkcji Excela rozróżnia wielkość liter, dlatego możesz napotkać trudności przy analizowaniu danych. Trzeba ujednolicić zapis.

 

W tym celu:
1. Otwórz Edytor VBA, wciskając kombinację klawiszy lewy Alt + F11.
2. Z menu Insert wybierz polecenie Module.
3. Wpisz kod makra zaprezentowanego na kolejnym rysunku.

Uwaga
Przy przepisywaniu kodu nie zrób literówki w 3. linii. Widnieją tam nazwy stałych: xlConstants oraz xlTextValues, a nie x1Constants czy x1TextValues.

 

4. Zapisz i zamknij Edytor VBA.

Aby zastosować makro:
5. Zaznacz zakres komórek zawierający wpisy do poprawienia (w przykładzie A2:B7).
6. Wciśnij kombinację klawiszy lewy Alt + F8, aby otworzyć okno dialogowe Makro.
7. Zaznacz makro Popraw_litery i kliknij przycisk Uruchom.

Uzyskasz efekt jak na kolejnym rysunku.

 

Dzięki zastosowaniu makra błyskawicznie uzyskałeś poprawny zapis. Oczywiście możliwości narzędzia docenisz wtedy, gdy do poprawienia będzie np. kilka tysięcy wpisów.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze