Aby skorzystać z makra, w pierwszej kolejności do komórki B1 wpisz dowolną nazwę, jaką powinno mieć Twoje zestawienie np. Zamówienia. Aby podana nazwa była automatycznie nadawana arkuszowi, powinieneś skorzystać z makra.

W tym celu:
1. Otwórz Edytor VBA, wciskając kombinację klawiszy lewy Alt + F11.
2. W oknie po lewej stronie (Project - VBAProject) kliknij dwukrotnie Arkusz1 i wpisz kod:

 

3. Zapisz i zamknij Edytor VBA.

4. Aby sprawdzić, czy makro działa poprawnie, zmień nazwę w komórce B1 na: Zamówienia-Kwiecień.

 

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

 

 

osuszacze