Można np. skorzystać z funkcji własnej. (funkcja ta nie działa na formatowaniu warunkowym)

Function Suma_Koloru(Zakres As Range, Wzor As Range) As Double

Dim komórka As Range

For Each komórka In Zakres
    If komórka.Interior.ColorIndex = Wzor.Interior.ColorIndex Then
        Suma_Koloru = Suma_Koloru + komórka.Value
    End If
Next komórka

End Function