Płeć w numerze PESEL jest zakodowana na 10 pozycji: parzysta - Kobieta, nieparzysta - Mężczyzna. Takiego podziału można dokonać następująco.