Przykładowo, posiadamy zestawienie powierzchni, tak jak na rysunku

szacuj1

Excel nie dysponuje funkcją pozwalającą na obliczenie takich wyrażeń, lecz można wykorzystać metodę o nazwie SZACUJ(). Zasadniczo, tego typu narzędzia przeznaczone są do wykonywania w specjalnych arkuszach makr, lecz istnieje sposób, aby wykorzystać je też na zwykłych arkuszach.

Aby to zrobić:

1. Zaznacz komórkę D2.
2. Wybierz ze wstążki Formuły polecenie Menadżer nazw
3. Wybieramy Nowy, w polu Nazwy wpisujemy Oblicz
4. W pole Odwołuje się do: wpisujemy formułę

=JEŻELI(C2="";0;SZACUJ(C2))

zatwierdź OK i zamknij okno.

Komórka C2 jest tutaj pierwszą komórką obszaru zawierającego wyrażenia matematyczne.

szacuj2

5. W komórkę D2 wpisz formułę:
    =Oblicz
6. skopiuj formułę z komórki D2 w dół.

W kolumnie D uzyskaliśmy wyniki obliczeń wyrażeń matematycznych. Jeżeli komórka w kolumnie C będzie pusta wynikiem formuły będzie wartość zerowa.

Przykład obliczonych w ten sposób wyrażeń przedstawia rysunek poniżej.

szacuj3

Czasami spotykamy się z wyrażeniami nie zawierającymi typowych operatorów matematycznych, tak jak na przykład na rysunku poniożej

szacuj4

W takim przypadku wcale nie trzeba ręcznie zmieniać nietypowych znaków. Podczas definiowania nazwy, w pole Odwołuje się do: wpisujemy następującą formułę:

=JEŻELI(C2="";0;SZACUJ(PODSTAW(C2;"x";"*")))

Wtedy podczas obliczeń, funkcja PODSTAW() zamieni wszystkie znaki x na symbole mnożenia (*) i metoda SZACUJ() bez problemu obliczy utworzone w ten sposób wyrażenie matematyczne, tak jak przedstawiono to na rysunku poniżej.

szacuj5