Należy skorzystać z funkcji TEKST w następujący sposób: