Wynik błędny #ARG! wskazuje nam błędny numer PESEL

Można do tego wykorzystać funkcje własne: