W tym celu:
1. Do zakresu komórek A1:A24 wpisz kolejne liczby od 97 do 120.
2. W komórce B1 wpisz następującą formułę:

=ZNAK(A1)&")"

3. Skopiuj ją do komórek poniżej.

Uzyskasz efekt jak na rysunku.

 

4. Przed usunięciem liczb pomocniczych w kolumnie A nie zapomnij zamienić formuły w kolumnie B na wartości. Wykonasz to poleceniem Kopiuj/Wklej specjalnie/Wartości.

Oczywiście równie dobrze możesz wyświetlić same litery bez nawiasu okrągłego. W tym celu usuń operator sklejenia (&) i wszystkie znaki znajdujące się za nim.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl