Zastosowanie zwykłego iloczynu w komórce wynikowej da efekt jak na rysunku:

 

Aby uzyskać poprawny wynik, konieczna jest rozbudowa formuły o funkcję GODZINA.

W tym celu:
1. Zastąp formułę z komórki D2 następującą:

=GODZINA(B2)*C2

2. Następnie skopiuj ją poniżej, klikając dwukrotnie prawy dolny róg komórki D2 (tzw. uchwyt wypełnienia).

Uzyskasz poprawne wyniki jak na kolejnym rysunku.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze