Przykładowe dane przedstawia poniższy rysunek.

 

Aby uzyskać poprawny zapis:
1. Do komórki B2 wprowadź następującą formułę:

=JEŻELI(PRAWY(A2;1)="-";LEWY(A2;DŁ(A2)-1)*(-1);A2)

2. Skopiuj ją do komórek poniżej.

 

Zauważ, że formuła zwraca poprawne wyniki także w przypadku liczb dodatnich. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu testu (PRAWY(A2;1)="-") w pierwszym argumencie funkcji JEŻELI.

Uwaga
Zanim usuniesz niepoprawne liczby z kolumny A, wyniki zwrócone przez formułę koniecznie zamień na wartości.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze