Zwróć uwagę na ważną rzecz. Po wprowadzeniu daty komórka pozostaje w trybie edycji...

A zatem:
1. Kliknij komórkę, do której chcesz wprowadzić datę i czas.
2. Wciśnij Ctrl + ; (średnik), następnie Spację, a na koniec Ctrl + Shift + ; (średnik).

 
 

3. Zatwierdź, wciskając klawisz Enter.

Źródło porady: www.excelwpraktyce.pl

osuszacze