Program oparty na arkuszu Excela do rejestracji pacjentów w przychodniach lekarskich.

 

Funkcjonalność:

rp - lekarze1

Możliwość definiowania harmonogramu przyjęć danego lekarza na bieżący miesiąc (możliwa kopia na kolejny miesiąc). Możemy dowolnie definiować dni i godziny przyjmowania lekarza.

 

Definiujemy dni, godziny przyjmowania oraz średni czas wizyty pacjenta.

 

Dla prawidłowej identyfikacji pacjenta wprowadzamy następujące dane: imię i nazwisko, dane adresowe (miejscowość, ulica), datę urodzin, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy. Po wybraniu pacjenta widzimy historię jego wizyt, mamy możliwość jej wydruku.

 

 rp - rejestracja

Podczas rejestracji wybieramy z listy lekarza, pacjenta (jeżeli brak w bazie dodajemy nowego). Następnie z listy wybieramy dzień przyjmowania wybranego lekarza w danym miesiącu a następnie wolną godzinę przyjęcia (na daną godzinę można zarejestrować tylko jednego pacjenta). Mamy możliwość wydruku listy pacjentów zarejestrowanych na dany dzień do wybranego lekarza.

 

 

Plik DEMO do pobrania tutaj

Czekam na wskazówki oraz uwagi do programu.